Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
46/2019 17.05.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252102019
32/2021 21.05.2021 Sylva Bubelíni Nájomná zmluva
18/2008 10.02.2011 QALT s.r.o. Zmluva o spolupráci
4/2012 19.03.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA
65/2014 13.11.2014 Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice Zmluva č. 65/2014
11/2017 04.04.2017 ADOS Tereza, s.r.o Nájomná zmluva na pozemok pod garážou
9/2019 14.02.2019 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1-9/2019-CPKE-ON
61/2020 30.11.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o hmotnej núdzi
137/NZ/NP/2010 10.02.2011 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 564.64€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
27/2012 01.06.2012 Stannah s.r.o., Lieňová 46/24, Mojšová lúčka, 010 01 Žilina 660.00€ Zmluva o dielo č. SK 12380
21/2014 30.05.2014 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Zmluva č. 02/2014
41/2016 29.07.2016 SAIRO s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy č. 17/2016
32/2018 31.05.2018 Ing. Jozef FILIPKO Darovacia zmluva
16/2020 10.03.2020 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364, Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
A5448212 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
86/2013 22.11.2013 Gymnázium Park mládeže Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
2/2016 21.01.2016 SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme - veľká zasadačka
91/2017 04.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby
86/2019 16.10.2019 Ing. Juraj Vajda Darovacia zmluva
21/2022 05.05.2022 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2022
00690929/KE522 10.02.2011 Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA Zamestnávateľská zmluva
21/2013 02.03.2013 Mesto Košice 2815.36€ Zmluva č. 2013000465 o zverení majetku mesta do správy 21/2013
33/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ-Cesta pod Hradovou 34-36
51/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001342
47/2019 17.05.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352019

Stránky