Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
54/2012 13.11.2012 Mesto Košice 13564.00€ Príkazná zmluva č. 2012002397
55/2012 14.11.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 13957.39€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní revitalizácie parku Hroncova – výbeh pre voľný pohyb psov v MČ Košice – Sever
46/2011 09.11.2011 4season s.r.o. 16992.67€ Zmluva o dielo
71/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 19413.30€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
51/2012 29.10.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 22077.45€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri rozšírení ihriska v školskom areáli ZŠ Polianska 1 v Košiciach
49/2012 12.10.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 22404.70€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
324-53/2008 10.02.2011 HYDROTERM s.r.o. 23587.00€ Zmluva o dielo
23/2013 03.04.2013 Jozef DOBOŠ DOBCAR 24750.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA 23/2013
101/2013 10.12.2013 Inžinierske stavby, a. s. 26890.54€ Zmluva o dielo 101/2013
50/2012 24.10.2012 Inžinierske stavby, a. s. 34081.92€ ZMLUVA O DIELO č. 50 / 2012 - Riešenie statickej dopravy na ulici Obrancov mieru pred blokmi č. 5-11 a 23- 29
24/2008 10.02.2011 Nadácia SPP 39832.70€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku
120 10.02.2011 M.Cup s.r.o. 39833.00€ Zmluva o dielo
36/2012 15.06.2012 Mesto Košice 44800.00€ Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie Zariadenia opatrovateľskej služby
14/2014 11.03.2014 Mesto Košice 57600.00€ Zmluva č. 2014000582 o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
22/2013 08.03.2013 Mesto Košice 57600.00€ Zmluva č. 2013000515 o poskytnutí finančného príspevku 22_2013
Z2711023006601 10.02.2011 Sociálna inplementačná agentúra 61000.46€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku
27/2013 28.03.2013 Eva Imrová 115459.00€ Zmluva o poskytovaní stravovania č. 27 / 2013

Stránky