Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
7000770 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 7825.00€ Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
39/98 10.02.2011 CompuGraph spol. s.r.o. 11088.00€ Zmluva o námje nebytových priestorov
40/2002 10.02.2011 Benjamín Kostsánsky 3600.00€ Zmluva o nájme pozemku
06/1997 10.02.2011 SLÁVIK Príkazná zmluva
2004 10.02.2011 Verejná knižnica Jána Bocatia Dohoda o odbere elektrickej energie
81/2010 10.02.2011 Urad vlády slovenskej republiky 10058.76€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
22/2007 10.02.2011 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Zmluva o výpožíčke
17A/2010 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 999.60€ Zmluva o dielo
A5465604 25.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
06/21010 20.01.2011 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní auditórských služieb
02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby
001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Orange BIS
A5447095 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
A5448212 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
114341 20.01.2011 Globtel 488.00€ Zmluva o poskytovaní služieb GSM
A0022980 20.01.2011 Globtel Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami

Stránky