Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
68/2014 20.11.2014 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04001 Zmluva č. 68/2014
4/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715 – Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2020
13/2019 07.03.2019 Arcidiecézna charita Košice DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI č. 1 / 2018
28/2012 07.06.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Zmluva o poskytnutí vrátenej pomôcky č. 1/2012
75/2017 13.10.2017 Ing. Jozef Filipko Darovacia zmluva
2004 10.02.2011 Verejná knižnica Jána Bocatia Dohoda o odbere elektrickej energie
44/2016 10.08.2016 Kupujúci: Emília Vranová Zmluva o kúpe predajného stánku
42_2021 15.09.2021 K13 - Košicské kultúrne centrá Nájomná zmluva
13/2015 31.03.2015 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 05/2015
20/2020 29.03.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
28/2019 02.04.2019 JUMP, s.r.o. Bauerova 1, 040 23 Košice Zmluva o prenájme reklamnej plochy
47/2012 21.09.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice DODATOK č. 6 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
93/2017 05.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
66/2016 19.12.2016 BL technics, s.r.o. Kúpna zmluva č.2112/2016
25/2022 25.05.2022 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_68/2022
35/2015 22.09.2015 GALARMTECH s.r.o. Servisná zmluva č. 2015-03-26/001
44/2020 29.10.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o. Zmluva o výpožičke
59/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
49/2019 17.05.2019 Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 04/2019
14/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
16/2017 20.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
46/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
22/2007 10.02.2011 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Zmluva o výpožíčke
47/2022 21.11.2022 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo – Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran
06K994005 10.02.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta

Stránky