Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
83/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
3/2022 24.03.2022 Mesto Košice Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
5/2007 10.02.2011 IVeS Zmluva o dielo
61/2013 29.08.2013 Inžinierske stavby, a. s. 4995.47€ Zmluva o dielo č. 61_2013 Inžinierske stavby, a.s._ihrisko Letná
29/2015 03.08.2015 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. 29/2015
26/2017 01.06.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000896
44/2019 30.04.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o. Dohodu o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov a stavby
27/2021 28.04.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
29/2021 30.04.2021 Medison s.r.o, Obchodná 16, Košice, 04011 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONOV PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
8/2008 10.02.2011 PB Capital a.s. 271.80€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
67/2012 21.12.2012 Mesto Košice 400.00€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice
63/2014 13.11.2014 Základná škola Tomášiková 31, Košice zmluva č. 63/2014
10/2017 15.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby
7/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
59/2020 20.11.2020 Drevoplast, s.r.o. Zmluva o dielo
411007561 10.02.2011 Allianz 1095.75€ Poistna zmluva - poistenie majetku
25/2012 29.05.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním
23/2014 30.05.2014 ZŠ Tomášiková 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252182014
39/2016 15.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o zaplatení Zvyšnej časti Kúpnej ceny za mobilné zariadenie
30/2018 31.05.2018 Ing. Erik Haľko Darovacia zmluva
13/2020 21.02.2020 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2020
201116 20.06.2011 Bontonfilm a.s. Zmluva o prenájme DVD na Vrejné premietanie
88/2013 22.11.2013 ZŠ Hroncova 23 232.77€ Zmluva o výpožičke č. 02/2013/227
70/2015 28.12.2015 ASANARATES s.r.o. Zmluva o dielo č (§ 536 a násl. Obch.z.)
87/2017 29.11.2017 Johnny servis s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.BOX 3, 90061 Gajary Zmluva o krátkodobom nájme

Stránky