Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť vzostupne IČO Cena Predmet
12/2016 03.03.2016 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Zmluva č. 01/2016
74/2013 08.11.2013 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 199.86€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
1/2014 09.03.2014 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 199.86€ Zmluvu o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia do dočasného užívania č. 1/2014
59/2016 22.11.2016 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Zmluva č. 06/2016 o krátkodobom prenájme nebytového priestoru
65/2014 13.11.2014 Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice Zmluva č. 65/2014
57/2019 14.06.2019 OA Watsonova 61, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
46/1998 10.02.2011 NUBIUM 1964.00€ Zmluva o prenájme
24/2008 10.02.2011 Nadácia SPP 39832.70€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku
47/2017 26.05.2017 Nadácia Pontis Zmluva o poskytnutí grantu č. NM 17_118
14/2011 05.05.2011 MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 400.00€ Nájomná zmluva DUMAR 142011
93/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda Čistiace potreby
91/2013 22.10.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
92/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
24/2018 23.05.2018 MVDr. Dagmar Kažimírová Darovacia zmluva
63/2017 16.08.2017 MVDr. Dagmar Kažimírová Darovacia zmluva
42/2017 15.05.2017 MVDr. Branislav Gajdoš Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
45/2013 11.07.2013 MVCOM s.r.o. 1926.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2013
57/2014 31.10.2014 MVCOM s.r.o. Zmluva č. 57/2014
56/2014 31.10.2014 MVCOM s.r.o. Zmluva č. 56/2014
86/2017 29.11.2017 MV Building s.r.o.Štítova 1, 04001 Košice Darovacia zmluva
5/2001 10.02.2011 Miroslav Švec 829.85€ Zmluva o vykonávaní revízie elektrických zariadení
70/2014 10.12.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- Okresný úrad Košice Zmluva č. 70/2014
65/2015 14.12.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
42/2011 23.09.2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 691.90€ Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
50/2021 30.11.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Stránky