Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
43/2016 03.08.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
42/2016 03.08.2016 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske zrduženie Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka
41/2016 29.07.2016 SAIRO s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy č. 17/2016
40/2016 29.07.2016 Mestské lesy Košice a.s. Darovacia zmluva č. 2016/1498/DR
39/2016 15.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o zaplatení Zvyšnej časti Kúpnej ceny za mobilné zariadenie
38/2016 08.07.2016 KOSIT a.s. Darovacia zmluva
37/2016 30.06.2016 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na roky 2016 - 2017
34/2016 17.06.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda 113/§ 52a/2016/NP PZ VAOTP
33/2016 01.06.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o podmienkach vykonávania absolventskej praxe
27/2016 31.05.2016 Mestská časť Košice - Sever Kúpna zmluva č. 2016000875
31/2016 20.05.2016 Košakt, o.z. Darovacia zmluva Košakt
30/2016 04.05.2016 Roland Prokop, Košice Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
26/2016 29.04.2016 Ing.Matilda Duditšová, Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
24/2016 29.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o prevode telefónneho čísla
23/2016 27.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
22/2016 14.04.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
21/2016 14.04.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Dohoda o zrušní zmluvy č. 28/2013
20/2016 29.03.2016 Labaš s.r.o. Nájomná zmluva
19/2016 22.03.2016 CUBS plus, s.r.o. Zmluva o dielo
18/2016 10.03.2016 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálne služby
17/2016 04.03.2016 Správa DOMOV Košice, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2016 03.03.2016 PhDr. Eva Litavská Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
16/2016 03.03.2016 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
15/2016 03.03.2016 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
14/2016 03.03.2016 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke

Stránky