Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
48/2021 28.10.2021 Prima banka, a.s. Zmluva o grantovom účte
4/2015 06.02.2015 Základná škola, Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
10/2020 21.02.2020 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 01/2020/227
27/2019 27.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252072019
81/2017 02.11.2017 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme NP
55/2016 24.10.2016 Wolters Kluwer s.r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
11/2022 23.03.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
26/2015 24.07.2015 Sociálna poisťovňa Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
32/2020 02.07.2020 Mgr. Marcel Gibóda Dohoda o urovnaní
41/2019 18.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
4/2013 01.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb a o pripojení Virtuálnej ústredne
5/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory
4/2018 21.02.2018 Aqua pro europe, a.s. Rámcová kúpna zmluva
001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Orange BIS
8/2017 02.03.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o spolupráci
39/2022 27.10.2022 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o krátkodobom nájme
47/2015 27.10.2015 PAPERA s. r. o. Rámcová kúpna zmluva
53/2020 30.10.2020 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Zmluva o výpožičke
25/2014 30.05.2014 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352014
58/2019 14.06.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole Polianska 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
25/2018 23.05.2018 Anton Švajlen Darovacia zmluva
35/2017 15.05.2017 Ing. Jozef Filipko Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
67/2015 17.12.2015 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo č. 2015121701
9/2021 29.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
39/2014 18.07.2014 K13- Košické kultúrne centrá, príspevková org. Zmluva č. 39/2014

Stránky