Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
44/2013 04.07.2013 Magic Box Slovakia, s.r.o. ZMLUVA O POŽIČIAVANÍ DVD a BLU-RAY NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIETANIE
51/2019 23.05.2019 Ing. Peter Berta, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
59/2012 27.02.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA - Adventné trhy Košice - Sever 2012
19/2018 11.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
30/2017 27.04.2017 Občianske združenie Úlet Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Alena Štrompová Dohoda o vzájomnej spolupráci
49/2022 30.11.2022 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1/06 10.02.2011 FITTICH OST, s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise
4/2021 14.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
30/2014 13.06.2014 mesto Košice zmluva č. 30/2014
70/2019 11.07.2019 Mestská časť Košice - Západ Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
52/2013 31.07.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 52/2013
38/2018 06.09.2018 Ing. Štefan Kertés Darovacia zmluva
37/2011 30.06.2011 Film Europe, s.r.o. Zmluva o prevode práv k použitiu filmového diela
45/2017 16.05.2017 Ing. Anna Zimmermannová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
9/2016 01.03.2016 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
22/2021 19.03.2021 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
50/2014 11.09.2014 TRIS, spol. s.r.o. zmluva o dielo
94/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/90
20/2013 14.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. Dohoda o zrušení - Gastrorekrea 20/2013
60/2018 12.12.2018 PhDr. Matúš Háber Kúpna zmluva
06/2012 08.03.2012 VERBENA KOŠICE, s. r. o., so sídlom Bočná 10, 040 01 Košice, Zmluva o poskytovaní služieb č. 06/2012
57/2017 26.07.2017 Lekáreň IZIS s.r.o. Zmluva o nájme pozemkov a stavby č. 57/2017
5/1994 10.02.2011 Slovenská katolícka charita košickej diecézy Nájomná zmluva
26/2016 29.04.2016 Ing.Matilda Duditšová, Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
33/2021 28.09.2021 9 plus s.r.o. Nájomná zmluva

Stránky