Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
19/2018 11.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
30/2017 27.04.2017 Občianske združenie Úlet Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Alena Štrompová Dohoda o vzájomnej spolupráci
49/2022 30.11.2022 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1/06 10.02.2011 FITTICH OST, s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise
4/2021 14.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
30/2014 13.06.2014 mesto Košice zmluva č. 30/2014
70/2019 11.07.2019 Mestská časť Košice - Západ Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
52/2013 31.07.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 52/2013
38/2018 06.09.2018 Ing. Štefan Kertés Darovacia zmluva
37/2011 30.06.2011 Film Europe, s.r.o. Zmluva o prevode práv k použitiu filmového diela
45/2017 16.05.2017 Ing. Anna Zimmermannová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
9/2016 01.03.2016 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
22/2021 19.03.2021 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
50/2014 11.09.2014 TRIS, spol. s.r.o. zmluva o dielo
94/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/90
20/2013 14.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. Dohoda o zrušení - Gastrorekrea 20/2013
61/2018 14.12.2018 Mgr. Zuzana Jarošová Zmluva o spolupráci
14/2012 14.03.2012 iMprove GROUP, s.r.o., Nešporova 4, 040 11 Košice Zmluva o poskytovaní služieb č. 2012003
60/2017 27.07.2017 Ing. Jozef Filipko Darovacia zmluva
30/2003 10.02.2011 Slovenské telekomunikácie a.s. Zmluva o pripojení a kúpna zmluva
30/2016 04.05.2016 Roland Prokop, Košice Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
44/2021 19.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
6/2020 10.01.2020 iMprove GROUP, s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní služieb – iMprove GROUP s.r.o.
17/2019 12.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24332019
77/2017 31.10.2017 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke

Stránky