Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
2011-02-24 03.03.2011 iMprove GROUP s.r.o. 1100.00€ Zmluva o dielo
108/2013 03.02.2014 Marián Hominda – A.V.S. 1193.00€ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2011 zo dňa 1.3.2011 - č. 108/2013.
68/2013 04.10.2013 REALITA, s.r.o. Košice 1207.20€ Zmluva o dielo č. 68/2013
15/2014 06.05.2014 Ing. Matilda Duditšová 1300.00€ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
47/2013 15.08.2013 REALITA, s.r.o. Košice 1340.76€ Zmluva o dielo č. 47/2013
26/2004 10.02.2011 ARTON s.r.o. 1476.00€ Nájomná zmluva
71/2001 10.02.2011 Jozef Doboš - DOBCAR 1660.00€ Zmluva o prenájme
17/2006 10.02.2011 SAIRO s.r.o. 1848.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
45/2013 11.07.2013 MVCOM s.r.o. 1926.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2013
3/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 1964.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
46/1998 10.02.2011 NUBIUM 1964.00€ Zmluva o prenájme
60/2015 26.11.2015 Mesto Košice 2046.00€ Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní opravy chodníkov v MČ Košice - Sever
24/2012 22.05.2012 GESS Production, s.r.o. 2250.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 24/2012
37/2012 25.06.2012 Realita s.r.o. 2340.00€ Zmluva o dielo č. 37/2012
95/2013 06.12.2013 Richard Bartoš – R-MEDIA 2391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 95/2013
4/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 2455.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
43/2011 26.09.2011 Ing .arch. Igor Cziel 2650.00€ Zmluva o dielo
45/2012 14.09.2012 PLAYSYSTEM s.r.o 2721.42€ Zmluva o dielo Dodávka a montáž herných prvkov pre detské ihrisko na Krupinskej ul. č. 12-14
25/2013 15.04.2013 Mesto Košice 2760.00€ Zmluva o užívaní a úhrade prevádzkových nákladov za užívanie nebytových priestorov
21/2013 02.03.2013 Mesto Košice 2815.36€ Zmluva č. 2013000465 o zverení majetku mesta do správy 21/2013
28/2008 10.02.2011 U.S.Steel Košice s.r.o. 3319.39€ Darovacia zmluva
5/2011 07.03.2011 Marián Homida A.V.S. 3391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
46/2013 03.08.2013 JTB, s. r.o. 3590.00€ Z M L U V A O D I E L O č. 46 / 2013
40/2002 10.02.2011 Benjamín Kostsánsky 3600.00€ Zmluva o nájme pozemku
12/2007 10.02.2011 SLOVAKTUAL s.r.o. 4225.15€ Zmluva o dielo

Stránky