Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
14/2011 05.05.2011 MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR 400.00€ Nájomná zmluva DUMAR 142011
67/2012 21.12.2012 Mesto Košice 400.00€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice
49/2015 12.11.2015 Centrum pre filantropiu, n.o. 400.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 49/2015
17/2011 05.05.2011 Ing. Radmila Drevanová 420.00€ Nájomná zmluva Drevaňová 172011
13/2011 05.05.2011 ROBSTEXs.r.o. 425.00€ Nájomná zmluva ROBSTEXI 132011
114341 20.01.2011 Globtel 488.00€ Zmluva o poskytovaní služieb GSM
35/2013 23.05.2013 Mária Fotulová 500.00€ DAROVACIA ZMLUVA 35/2013
11/2011 05.05.2011 Helena Nevelošová 510.00€ Nájomná zmluva Nevelošová 112011
137/NZ/NP/2010 10.02.2011 Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 564.64€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
415/49/2011 17.06.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 660.00€ Darovaca zmluva VVS
27/2012 01.06.2012 Stannah s.r.o., Lieňová 46/24, Mojšová lúčka, 010 01 Žilina 660.00€ Zmluva o dielo č. SK 12380
42/2011 23.09.2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 691.90€ Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
32/2014 17.06.2014 Občianske združenie DOM PÁTRA PIA, Komenského 17, 040 01 Košice 700.00€ Zmluva o poskytnutí dotácie
97/2013 09.12.2013 Veterán klub – CASSOVIA RETRO 720.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 97/2013
010708 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 770.26€ Zmluva o dielo
25/2008 10.02.2011 GREXOFT s.r.o. 796.65€ Zmluva o zriadení a udržiavaní internetového portálu pre mestskú časť Košice - Sever
5/2001 10.02.2011 Miroslav Švec 829.85€ Zmluva o vykonávaní revízie elektrických zariadení
10/2011 05.05.2011 B-KOMPLEX s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva B-KOMPLEX 102011
12/2011 05.05.2011 ARASLI s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva ARASLI 122011
15/2011 05.05.2011 EURO FIN INVEST s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva EURO FIN INVEST 152011
2/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 936.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
80/2013 08.11.2013 ASANARATES s.r.o. 945.00€ Zmluva o dielo č. 80/2013
17A/2010 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 999.60€ Zmluva o dielo
16/2011 05.05.2011 Jozef Sasarák 1000.00€ Nájomná zmluva Jozef Sasarak 162011
411007561 10.02.2011 Allianz 1095.75€ Poistna zmluva - poistenie majetku

Stránky