Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
9/2016 01.03.2016 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
22/2021 19.03.2021 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
50/2014 11.09.2014 TRIS, spol. s.r.o. zmluva o dielo
94/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/90
20/2013 14.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. Dohoda o zrušení - Gastrorekrea 20/2013
60/2018 12.12.2018 PhDr. Matúš Háber Kúpna zmluva
06/2012 08.03.2012 VERBENA KOŠICE, s. r. o., so sídlom Bočná 10, 040 01 Košice, Zmluva o poskytovaní služieb č. 06/2012
57/2017 26.07.2017 Lekáreň IZIS s.r.o. Zmluva o nájme pozemkov a stavby č. 57/2017
5/1994 10.02.2011 Slovenská katolícka charita košickej diecézy Nájomná zmluva
26/2016 29.04.2016 Ing.Matilda Duditšová, Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
33/2021 28.09.2021 9 plus s.r.o. Nájomná zmluva
2/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416
16/2019 12.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2019
24A/2012 23.05.2012 CI – servis a.s. O poskytovaní služieb pri fyzickej ochrane majetku a osôb uzatvorená v zmysle §-u 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
76/2017 25.10.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 17/41051/663
46/2016 14.09.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda číslo 151/§ 52a/2016/ŠR zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
7/2022 03.03.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
19/2015 30.04.2015 STRAVOSERVIS s.r.o Zmluva o poskytovaní a donáške hlavného teplého jedla pre zamestancov Zariadenia opatrovateľskej služby - odstúpenie od zmluvy ku dňu 18.08.2017
24/2020 22.04.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
35/2019 09.04.2019 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
95/2017 20.12.2017 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2018
8/2014 21.03.2014 Orange Slovensko, a. s. 0.00€ Dohoda o prevode telefónneho čísla
73/2013 11.11.2013 Mesto Košice 1.00€ Nájomná zmluva 73/2013
39/2012 06.08.2012 Mesto Košice 1.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 2012001717
56/2015 13.11.2015 Mesto Košice 1.00€ Kúpna zmluva

Stránky