Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
33/2020 06.07.2020 Jiří Řehák Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2/2014 18.02.2014 SR – Ministerstvo vnútra SR Zmluvu o krátkodobom nájme č. 2/2014
42/2019 30.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
5/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory
4/2018 21.02.2018 Aqua pro europe, a.s. Rámcová kúpna zmluva
001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Orange BIS
8/2017 02.03.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o spolupráci
39/2022 27.10.2022 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o krátkodobom nájme
47/2015 27.10.2015 PAPERA s. r. o. Rámcová kúpna zmluva
53/2020 30.10.2020 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Zmluva o výpožičke
58/2020 18.11.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o hmotnej núdzi
24/2014 30.05.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2014/227
59/2019 14.06.2019 ZŠ Polianska 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
23/2018 23.05.2018 K13 - Košické kultúrne centrá Zmluva pri organizácii podujatia v Amfiteátri v Košiciach
36/2017 15.05.2017 Ing. Andrea Miklošová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
30/2010 10.02.2011 INTERSYSTEM Zmluva o dielo
69/2015 21.12.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Zmluva o refakturácii nákladov za odber elektrickej energie
11/2021 04.02.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
83/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
49/2018 17.10.2018 Mestská časť Košice - Sever Zmluva o krátkodobom nájme
26/2017 01.06.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000896
10/2016 03.03.2016 PhDr. Eva Litavská Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
27/2021 28.04.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
62/2014 13.11.2014 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice mluva č. 62/2014
101/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo„OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. ČÁRSKEHO“

Stránky