Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
49/2016 22.09.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2022
16/2015 30.04.2015 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
26/2020 11.06.2020 VET BAR CATERING s.r.o. Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
38/2019 09.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
96/2017 29.12.2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava2 HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA 96/2017
14-4396-6630-5382-6173 10.02.2011 SK-NIC a.s. Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy
1/2017 18.01.2017 JUDr. Martin Fabián - advokát Zmluva o právnej pomoci
29/2022 27.07.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
40/2015 28.09.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 276/§52a/2015/ŠR
48/2020 29.10.2020 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o výpožičke
49/2020 29.10.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
53/2019 23.05.2019 Ing. Viliam Beňo, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
21/2018 17.05.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Darovacia zmluva
32/2017 28.04.2017 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
51/2022 12.12.2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o. Kúpna zmluva
63/2015 05.12.2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
67/2020 12.01.2021 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb
72/2019 31.07.2019 Mestská časť Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č. 01/2019/V
44/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
38/2011 18.07.2011 Magic Box Slovakia, s.r.o. ZMLUV A O POŽIČIA VANÍ DVD NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIET ANIE
22/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000819
20/2005 10.02.2011 MEOPTIS s.r.o. Zmluva o skladovaní odpadu
12/2016 03.03.2016 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Zmluva č. 01/2016
19/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania uzatvorená

Stránky