Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
1/2017 18.01.2017 JUDr. Martin Fabián - advokát Zmluva o právnej pomoci
61/2018 14.12.2018 Mgr. Zuzana Jarošová Zmluva o spolupráci
48/2020 29.10.2020 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o výpožičke
14/2012 14.03.2012 iMprove GROUP, s.r.o., Nešporova 4, 040 11 Košice Zmluva o poskytovaní služieb č. 2012003
18/2014 25.04.2014 SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme 18/2014
30/2016 04.05.2016 Roland Prokop, Košice Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
20/2018 15.05.2018 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
6/2020 10.01.2020 iMprove GROUP, s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní služieb – iMprove GROUP s.r.o.
50/2022 05.12.2022 Hviezdičky života, o. z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
15/2011 05.05.2011 EURO FIN INVEST s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva EURO FIN INVEST 152011
95/2013 06.12.2013 Richard Bartoš – R-MEDIA 2391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 95/2013
61/2015 27.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach 4999.98€ Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ Košice - Sever
77/2017 31.10.2017 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
71/2019 19.07.2019 Mesto Košice Dohoda o ukončení zmluvy o zverení hnuteľného majetku mesta do správy č. 2017000710 zo dňa 18.4.2017
9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2022
324-53/2008 10.02.2011 HYDROTERM s.r.o. 23587.00€ Zmluva o dielo
62/2013 07.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 62/2013
20/2015 29.05.2015 Ing. Matilda Duditšová, Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
22/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000819
34/2019 09.04.2019 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Darovacia zmluva
19/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania uzatvorená
20/2005 10.02.2011 MEOPTIS s.r.o. Zmluva o skladovaní odpadu
56/2012 27.11.2012 BAZZART občianske združenie Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012
52/2014 14.10.2014 Mesto Košice Zmluva
2/2017 25.01.2017 iMprove Group, s.r.o. ZMLUVA o poskytovaní služieb č. 2015006

Stránky