Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
82/2013 17.12.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva 82_2013
67/2015 17.12.2015 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo č. 2015121701
74/2017 25.10.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017002129
79/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Kúpna zmluva
5/2022 23.03.2022 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o spolupráci
5/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 4418.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
70/2013 24.09.2013 Centrum pre filantropiu, n.o. 330.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 70/2013
27/2015 24.07.2015 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
47/2017 26.05.2017 Nadácia Pontis Zmluva o poskytnutí grantu č. NM 17_118
42/2019 30.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
24/2021 07.04.2021 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
24/2008 10.02.2011 Nadácia SPP 39832.70€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku
5/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory
56/2014 31.10.2014 MVCOM s.r.o. Zmluva č. 56/2014
8/2017 02.03.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o spolupráci
5/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
53/2020 30.10.2020 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Zmluva o výpožičke
8080083286 10.02.2011 Allianz 41.50€ Flotilova poistna zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
21/2012 27.04.2012 Milan Chmelan, Adlerova 6, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov Zmluva o poskytnutí služby č. 21/2012
25/2014 30.05.2014 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352014
37/2016 30.06.2016 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na roky 2016 - 2017
25/2018 23.05.2018 Anton Švajlen Darovacia zmluva
11/2020 21.02.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252012020
415/49/2011 17.06.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 660.00€ Darovaca zmluva VVS
201128 05.05.2011 Vamex a.s. 214.09€ Zmluva o sponzorstve - VAMEX

Stránky