Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
77/2017 31.10.2017 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
71/2019 19.07.2019 Mesto Košice Dohoda o ukončení zmluvy o zverení hnuteľného majetku mesta do správy č. 2017000710 zo dňa 18.4.2017
9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2022
313/2001 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. Zmluva
45/2013 11.07.2013 MVCOM s.r.o. 1926.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2013
16/2015 30.04.2015 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
21/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000820
38/2019 09.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
20/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
11/1992 10.02.2011 Marta Kotanová 11.95€ Nájomná zmluva
58/2012 29.11.2012 ICOS, a.s. Košice 7920.00€ Zmluva o dielo ZMLO č. 58/2012
51/2014 11.09.2014 TRIS , spol.s.r.o. zmluva o dielo
1/2017 18.01.2017 JUDr. Martin Fabián - advokát Zmluva o právnej pomoci
61/2018 14.12.2018 Mgr. Zuzana Jarošová Zmluva o spolupráci
48/2020 29.10.2020 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o výpožičke
16/2012 21.03.2012 MČ Košice - Sever (prenajímateľ) a DM INVEST s.r.o. (nájomca) 310.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2012
15/2014 06.05.2014 Ing. Matilda Duditšová 1300.00€ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
31/2016 20.05.2016 Košakt, o.z. Darovacia zmluva Košakt
21/2018 17.05.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Darovacia zmluva
7/2020 22.01.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“
51/2022 12.12.2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o. Kúpna zmluva
17/2011 05.05.2011 Ing. Radmila Drevanová 420.00€ Nájomná zmluva Drevaňová 172011
101/2013 10.12.2013 Inžinierske stavby, a. s. 26890.54€ Zmluva o dielo 101/2013
63/2015 05.12.2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
78/2017 31.10.2017 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke

Stránky