Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
90/2013 18.10.2013 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Rámcová dohoda
45/2016 08.09.2016 AQUA PRO, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva
40/2018 26.07.2018 PEMAS plus spol. s. r. o., Vinárska 1, 951 41 Lužianky Nájomná zmluva
21/2020 30.03.2020 „Úsmev, šťastie, dobrá vec...“ verejnoprospešný neinvestičný fond Darovacia zmluva
42/2011 23.09.2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 691.90€ Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
12/2014 25.03.2014 ZŠ Polianska 1, Košice 141.51€ Zmluvu o výpožičke č. 12/2014
4/2016 10.02.2016 Mesto Košice Nájomná zmluva č. 2016000208
92/2017 12.12.2017 Milota Čarná - MILOTKA, Bankov 1370/23, 04001 Košice Nájomná zmluva
92/2019 18.11.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
15/2022 02.06.2022 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2022000981
01/18/98 10.02.2011 Východoslovenské vodárne a kanalizácie Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
30/2013 27.01.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
36/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
59/2017 12.07.2017 Ing. Vladimír Sedlák PhD Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
50/2019 17.05.2019 Gymnázium Park mládeže 5, 040 01, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019
41/2021 04.08.2021 Mesto Košice Kúpna zmluva
12/2007 10.02.2011 SLOVAKTUAL s.r.o. 4225.15€ Zmluva o dielo
60/2012 05.01.2013 Slovenské centrum obstarávania PRíKAZNÁ ZMLUVA - Slovenské centrum obstarávania - stravné lístky 60/2012
70/2014 10.12.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- Okresný úrad Košice Zmluva č. 70/2014
29/2017 27.04.2017 Občianske združenie Maják nádeje Dohoda o vzájomnej spolupráci
14/2019 12.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252062019
2/2021 12.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
09-002-11494/11497 10.02.2011 eTel Zmluva o pripojení
34/2012 18.06.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice Dohoda
29/2014 30.05.2014 Veterán klub – CASSOVIA RETRO právna forma: občianske združenie sídlo: Cesta pod Hradovou 20, 040 01 Košice, DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 97/2013

Stránky