Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S. 2397
52/2013 31.07.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 52/2013
19/2015 30.04.2015 STRAVOSERVIS s.r.o Zmluva o poskytovaní a donáške hlavného teplého jedla pre zamestancov Zariadenia opatrovateľskej služby - odstúpenie od zmluvy ku dňu 18.08.2017
45/2017 16.05.2017 Ing. Anna Zimmermannová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
35/2019 09.04.2019 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
22/2021 19.03.2021 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
120 10.02.2011 M.Cup s.r.o. 39833.00€ Zmluva o dielo
55/2012 14.11.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 13957.39€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní revitalizácie parku Hroncova – výbeh pre voľný pohyb psov v MČ Košice – Sever
50/2014 11.09.2014 TRIS, spol. s.r.o. zmluva o dielo
68/2016 18.01.2017 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorských práv k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva
60/2018 12.12.2018 PhDr. Matúš Háber Kúpna zmluva
47/2020 29.10.2020 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
06/2012 08.03.2012 VERBENA KOŠICE, s. r. o., so sídlom Bočná 10, 040 01 Košice, Zmluva o poskytovaní služieb č. 06/2012
44/2013 04.07.2013 Magic Box Slovakia, s.r.o. ZMLUVA O POŽIČIAVANÍ DVD a BLU-RAY NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIETANIE
26/2016 29.04.2016 Ing.Matilda Duditšová, Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
19/2018 11.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
2/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416
49/2022 30.11.2022 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
15/2011 05.05.2011 EURO FIN INVEST s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva EURO FIN INVEST 152011
95/2013 06.12.2013 Richard Bartoš – R-MEDIA 2391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 95/2013
61/2015 27.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach 4999.98€ Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ Košice - Sever
77/2017 31.10.2017 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
71/2019 19.07.2019 Mesto Košice Dohoda o ukončení zmluvy o zverení hnuteľného majetku mesta do správy č. 2017000710 zo dňa 18.4.2017
9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2022
313/2001 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. Zmluva

Stránky