Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
47/2013 15.08.2013 REALITA, s.r.o. Košice 1340.76€ Zmluva o dielo č. 47/2013
11/2015 19.03.2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Zmluva o spolupráci
40/2017 15.05.2017 Ing. Bartolomej Szabó Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
30/2019 29.03.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
15/2021 26.02.2021 BYFOS, s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
2121182204 10.02.2011 Komunálna poisťovňa a.s. 199.16€ Poistná zmluva
50/2012 24.10.2012 Inžinierske stavby, a. s. 34081.92€ ZMLUVA O DIELO č. 50 / 2012 - Riešenie statickej dopravy na ulici Obrancov mieru pred blokmi č. 5-11 a 23- 29
46/2014 13.08.2014 Základná škola Hroncova 23, 04001 Košice Zmluva
61/2016 29.11.2016 ZIKRA s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní
55/2018 08.11.2018 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012018
39/2020 25.08.2020 COLAS Slovakia, a.s. Zmluva o dielo
10/2012 07.03.2012 Základná škola, Polianska 1, Košice 193.94€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 24312012
32/2013 28.03.2013 Stannah s.r.o. 130.00€ Zmluva na servis stoličkového výťahu
20/2016 29.03.2016 Labaš s.r.o. Nájomná zmluva
12/2018 15.03.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
105/2019 17.12.2019 Antik Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna ( dark fiber) kamerový systém
41/2022 28.10.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o sprostredkovaní aktivačných pracovníkov

Stránky