Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
43/2021 24.09.2021 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo
12/2007 10.02.2011 SLOVAKTUAL s.r.o. 4225.15€ Zmluva o dielo
60/2012 05.01.2013 Slovenské centrum obstarávania PRíKAZNÁ ZMLUVA - Slovenské centrum obstarávania - stravné lístky 60/2012
70/2014 10.12.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- Okresný úrad Košice Zmluva č. 70/2014
29/2017 27.04.2017 Občianske združenie Maják nádeje Dohoda o vzájomnej spolupráci
14/2019 12.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252062019
2/2021 12.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
09-002-11494/11497 10.02.2011 eTel Zmluva o pripojení
34/2012 18.06.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice Dohoda
29/2014 30.05.2014 Veterán klub – CASSOVIA RETRO právna forma: občianske združenie sídlo: Cesta pod Hradovou 20, 040 01 Košice, DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 97/2013
47/2016 14.09.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
43/2018 17.08.2018 Ing. Jaroslav Polaček Darovacia zmluva
23/2020 08.04.2020 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby – Mesto Košice
43/2011 26.09.2011 Ing .arch. Igor Cziel 2650.00€ Zmluva o dielo
11/2014 24.03.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 88.21€ Zmluva č. 11/2014 ZŠ Tomášikova
8/2016 26.02.2016 Galarmtech s.r.o. Servisná zmluva Galarmtech
94/2017 18.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
93/2019 27.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. 30-000157650PO2019 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
26/2022 29.06.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby
10/2008 10.02.2011 Základná škola Polianska 1 286.00€ Zmluva o nájme
14/2013 21.02.2013 VERBENA KOŠICE s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb - lekáreň Verbena 14/2013
2/2011 10.02.2011 KAPA-PRESS s.r.o. 400.00€ Nájomná zmluva
20/2013 14.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. Dohoda o zrušení - Gastrorekrea 20/2013
38/2015 25.09.2015 Mesto Košice Zmluva o výpožičke
57/2017 26.07.2017 Lekáreň IZIS s.r.o. Zmluva o nájme pozemkov a stavby č. 57/2017

Stránky