Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
57/2016 03.11.2016 Peter Sarka Dohoda o pristúpení k záväzku medzi dlžníkom a veriteľom
49/2018 17.10.2018 Mestská časť Košice - Sever Zmluva o krátkodobom nájme
34/2020 09.07.2020 KOSIT a.s. Darovacia zmluva
53/2011 21.12.2011 PPT Consulting. s.r.o. 8000.00€ ZMLUVA O DIELO
1/2014 09.03.2014 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 199.86€ Zmluvu o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia do dočasného užívania č. 1/2014
10/2016 03.03.2016 PhDr. Eva Litavská Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
8/2018 06.03.2018 Arcidiecézna charita Košice Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
101/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo„OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. ČÁRSKEHO“
40/2022 27.10.2022 Základná škola Polianska 1 Zmluva o výpožičke
02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby
75/2013 08.11.2013 ZŠ Tomášikova 31, Košice 85.35€ Zmluva o výpožičke č. 252222013
48/2015 27.10.2015 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s. (ŠEVT a.s.) Rámcová zmluva č. VZ 61/2015
66/2017 24.08.2017 Ing. Štefan Kertés Darovacia zmluva
59/2019 14.06.2019 ZŠ Polianska 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
52-2021 26.11.2021 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo - Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKRAN“
1010112716 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
37/2013 31.05.2013 KOSIT a.s. 6872.32€ ZMLUVA O DIELO č. 354/2013
6/2015 06.02.2015 Základná škola, Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
36/2017 15.05.2017 Ing. Andrea Miklošová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
24/2019 27.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24342019
11/2021 04.02.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
30/2010 10.02.2011 INTERSYSTEM Zmluva o dielo
49/2012 12.10.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 22404.70€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
12/1992 10.02.2011 Jozef Bodnár Nájomná zmluva
45/2012 14.09.2012 PLAYSYSTEM s.r.o 2721.42€ Zmluva o dielo Dodávka a montáž herných prvkov pre detské ihrisko na Krupinskej ul. č. 12-14

Stránky