Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
23/2022 11.05.2022 VSE a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S.
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S. 2397
23562685 29.04.2011 T-Systems Slovakia s.r.o. 6000.00€ Zmluva o reklame T-System
24/2006 10.02.2011 RENOVAK II s.r.o. Zmluva o dielo
24/2008 10.02.2011 Nadácia SPP 39832.70€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku
24/2012 22.05.2012 GESS Production, s.r.o. 2250.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 24/2012
24/2014 30.05.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2014/227
24/2016 29.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o prevode telefónneho čísla
24/2017 20.04.2017 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
24/2018 23.05.2018 MVDr. Dagmar Kažimírová Darovacia zmluva
24/2019 27.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24342019
24/2020 22.04.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
24/2021 07.04.2021 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
24/2022 13.05.2022 Ing. Peter Luczy Darovacia zmluva – defibrilátor
24A/2012 23.05.2012 CI – servis a.s. O poskytovaní služieb pri fyzickej ochrane majetku a osôb uzatvorená v zmysle §-u 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
25/2008 10.02.2011 GREXOFT s.r.o. 796.65€ Zmluva o zriadení a udržiavaní internetového portálu pre mestskú časť Košice - Sever
25/2012 29.05.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním
25/2013 15.04.2013 Mesto Košice 2760.00€ Zmluva o užívaní a úhrade prevádzkových nákladov za užívanie nebytových priestorov
25/2014 30.05.2014 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352014
25/2017 22.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000897
25/2018 23.05.2018 Anton Švajlen Darovacia zmluva
25/2019 27.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 022019
25/2021 31.03.2021 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke č. 25/2021
25/2022 25.05.2022 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_68/2022

Stránky