Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
21/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000820
21/2018 17.05.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Darovacia zmluva
21/2019 27.03.2019 Občianska iniciatíva Poď na dvor Zmluva o spolupráci pri usporiadaní kultúrneho podujatia v KSC
21/2020 30.03.2020 „Úsmev, šťastie, dobrá vec...“ verejnoprospešný neinvestičný fond Darovacia zmluva
21/2022 05.05.2022 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2022
2121182204 10.02.2011 Komunálna poisťovňa a.s. 199.16€ Poistná zmluva
22/2007 10.02.2011 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Zmluva o výpožíčke
22/2012 23.04.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o prevzatí pomôcky – schodiskovej sedačky pre Zariadenie opatrovateľskej služby
22/2013 08.03.2013 Mesto Košice 57600.00€ Zmluva č. 2013000515 o poskytnutí finančného príspevku 22_2013
22/2014 30.05.2014 Špeciálna základná škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 01-04/2014
22/2016 14.04.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
22/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000819
22/2018 17.05.2018 Ing. Kosmas Bekiaris Darovacia zmluva
22/2019 25.03.2019 ENVI – TRADE spol. s r. o Zmluva na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu
22/2021 19.03.2021 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23/2006 10.02.2011 Ľuboš Virág 13.28€ Zmluva o nájme pozemku
23/2013 03.04.2013 Jozef DOBOŠ DOBCAR 24750.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA 23/2013
23/2014 30.05.2014 ZŠ Tomášiková 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252182014
23/2015 02.07.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 190 / § 52a / 2015 / ŠR
23/2016 27.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
23/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000818
23/2018 23.05.2018 K13 - Košické kultúrne centrá Zmluva pri organizácii podujatia v Amfiteátri v Košiciach
23/2019 27.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2019/227
23/2020 08.04.2020 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby – Mesto Košice
23/2021 24.03.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Nájomná zmluva

Stránky