Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
45/2014 12.08.2014 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva
45/2015 20.10.2015 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
45/2016 08.09.2016 AQUA PRO, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva
45/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
45/2019 09.05.2019 SME RODINA, Boris Kollár Zmluva o nájme nebytových priestorov
45/2020 29.10.2020 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
45/2021 21.10.2021 CUBS plus, s.r.o. Zmluva o dielo
45/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/27 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
46/1998 10.02.2011 NUBIUM 1964.00€ Zmluva o prenájme
46/2011 09.11.2011 4season s.r.o. 16992.67€ Zmluva o dielo
46/2012 04.07.2012 KOSIT a.s. 34.50€ DAROVACIA ZMLUVA - Kosit
46/2013 03.08.2013 JTB, s. r.o. 3590.00€ Z M L U V A O D I E L O č. 46 / 2013
46/2014 13.08.2014 Základná škola Hroncova 23, 04001 Košice Zmluva
46/2016 14.09.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda číslo 151/§ 52a/2016/ŠR zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
46/2017 18.05.2017 Divadlo MOMOLAND o.z. Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o výpožičke
46/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
46/2019 17.05.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252102019
46/2020 29.10.2020 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
46/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
46/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
47/2012 21.09.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice DODATOK č. 6 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
47/2013 15.08.2013 REALITA, s.r.o. Košice 1340.76€ Zmluva o dielo č. 47/2013
47/2015 27.10.2015 PAPERA s. r. o. Rámcová kúpna zmluva
47/2016 14.09.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
47/2017 26.05.2017 Nadácia Pontis Zmluva o poskytnutí grantu č. NM 17_118

Stránky