Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
8/2017 02.03.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o spolupráci
93/2019 27.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. 30-000157650PO2019 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
01/18/98 10.02.2011 Východoslovenské vodárne a kanalizácie Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
55/2016 24.10.2016 Wolters Kluwer s.r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
76/2013 08.11.2013 Základná škola Hroncová 23 232.77€ Zmluva o výpožičke č. 01/2013/227
43/2022 28.10.2022 Základná škola Hroncova 23 Zmluva o výpožičke
46/2014 13.08.2014 Základná škola Hroncova 23, 04001 Košice Zmluva
64/2014 13.11.2014 Základná škola Hroncová 23, Košice Zmluva č. 64/2014
48/2019 17.05.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 04/2019/227
18/2019 12.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 02/2019/227
16/2016 03.03.2016 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
23/2019 27.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2019/227
10/2020 21.02.2020 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 01/2020/227
10/2008 10.02.2011 Základná škola Polianska 1 286.00€ Zmluva o nájme
40/2022 27.10.2022 Základná škola Polianska 1 Zmluva o výpožičke
79/2013 08.11.2013 Základná škola Polianska 1 103.45€ Zmluva o výpožičke č. 24322013
12/2020 21.02.2020 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. NZ24322020
47/2019 17.05.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352019
67/2014 13.11.2014 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva č. 67/2014
17/2019 12.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24332019
14/2016 03.03.2016 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
24/2019 27.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24342019
102/2019 12.12.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
46/2020 29.10.2020 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
42/2022 27.10.2022 Základná škola Tomášikova 31 Zmluva o výpožičke

Stránky