Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
56/2019 11.06.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
47/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
47/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
71/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 19413.30€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
64/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
65/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
49/2012 12.10.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 22404.70€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
43/2014 28.07.2014 Správa mestskej zelene v Košiciach zmluva č. 43/2014
12/2018 15.03.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
51/2012 29.10.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 22077.45€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri rozšírení ihriska v školskom areáli ZŠ Polianska 1 v Košiciach
45/2014 12.08.2014 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva
14/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
15/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
98/2013 10.12.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 12389.60€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní zriadenia plochy pre voľný výbeh psov v MČ Košice – Sever, parcela č. 2871/1, k. ú. Severné mesto
59/2015 24.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie športového ihriska v MČ Košice - Sever
73/2017 16.10.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
17/2015 28.04.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a spoluúčasti Mestskej časti Košice - Sever na financovaní projektu ,,Pekná Anička a Ježko Separko“
55/2012 14.11.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 13957.39€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní revitalizácie parku Hroncova – výbeh pre voľný pohyb psov v MČ Košice – Sever
61/2015 27.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach 4999.98€ Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ Košice - Sever
83/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
84/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
10/2022 31.03.2022 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
82/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
31/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ-Gerlachovská 12-22
32/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ -Študentská 12-13

Stránky