Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
78/2013 08.11.2013 Špeciálna základná škola, Odborárska 2 199.19€ Zmluva o kratkodobom prenajme nebytovych priestorov 4/2013
89/2013 22.11.2013 Špeciálna základná škola, Odborárska 2 199.19€ Zmluva 89/2013
5/2015 06.02.2015 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
13/2012 07.03.2012 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice 233.63€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 34-01/12
80/2017 31.10.2017 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme NP
62/2014 13.11.2014 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice mluva č. 62/2014
38/2022 28.10.2022 Spojená škola Odborárska 2 Zmluva o krátkodobom nájme
49/2019 17.05.2019 Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 04/2019
26/2019 27.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 03/2019
54/2018 08.11.2018 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 20/2018
48/2020 29.10.2020 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o výpožičke
13/2020 21.02.2020 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2020
16/2019 12.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2019
33/2014 26.06.2014 SPOLUPÚTNIK o.z. 100.00€ Zmluva č.33 / 2014
42/2014 31.07.2014 SPORTCOM spol. s.r.o. zmluva č. 42/2014
17/2016 04.03.2016 Správa DOMOV Košice, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov
41/2015 01.10.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ Košice – Sever
50/2016 04.10.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
44/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
30/2022 27.07.2022 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
46/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
45/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
72/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 13013.54€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
56/2019 11.06.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
47/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie

Stránky