Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
9/2019 14.02.2019 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1-9/2019-CPKE-ON
72/2017 09.10.2017 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme
64/2020 10.12.2020 Slovenská republika- Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke
44/2012 07.09.2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 120.00€ Nájomná zmluva č. 1047/2012/CE
60/2012 05.01.2013 Slovenské centrum obstarávania PRíKAZNÁ ZMLUVA - Slovenské centrum obstarávania - stravné lístky 60/2012
30/2003 10.02.2011 Slovenské telekomunikácie a.s. Zmluva o pripojení a kúpna zmluva
30/2020 24.06.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
20/2020 29.03.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
39/2011 19.09.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský Hromadná licenčná zmluva
44/2011 08.11.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský Hromadná licenčná zmluva
5/2022 23.03.2022 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o spolupráci
33/2019 30.04.2019 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Základná organizácia 8, 040 01 Košice I. – Sever Zmluva o spolupráci
45/2019 09.05.2019 SME RODINA, Boris Kollár Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z2711023006601 10.02.2011 Sociálna inplementačná agentúra 61000.46€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku
26/2015 24.07.2015 Sociálna poisťovňa Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
20/2009 10.02.2011 SoftComProg 4320.00€ Zmluva o službách vo výpočtovej technike
4/2012 19.03.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA
59/2012 27.02.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA - Adventné trhy Košice - Sever 2012
56/2013 08.08.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam hromadná licenčná zmluva 56/2013
25/2012 29.05.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním
51/2011 30.01.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA
68/2016 18.01.2017 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorských práv k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva
96/2017 29.12.2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava2 HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA 96/2017
13/2016 03.03.2016 Špeciálna základná škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
22/2014 30.05.2014 Špeciálna základná škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 01-04/2014

Stránky