Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
62/2013 07.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 62/2013
64/2013 20.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 64/2013
66/2013 03.09.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 66/2013
31/2013 18.04.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 50.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
55/2013 08.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 20.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov 55/2013
54/2013 01.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 200.00€ Darovacia zmluva 54/2013
30/2017 27.04.2017 Občianske združenie Úlet Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Alena Štrompová Dohoda o vzájomnej spolupráci
4/2013 01.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb a o pripojení Virtuálnej ústredne
5/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory
A5447095 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
A5448212 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
A5465604 25.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
16/2013, 17/2013, 18/2013, 19/2013 21.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet na doma DSL, s prílohami.
55/2019 10.06.2019 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Orange BIS
02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby
59/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
58/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
8/2014 21.03.2014 Orange Slovensko, a. s. 0.00€ Dohoda o prevode telefónneho čísla
29/2015 03.08.2015 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. 29/2015
39/2016 15.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o zaplatení Zvyšnej časti Kúpnej ceny za mobilné zariadenie
16/2017 20.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
44/2021 19.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
45/2015 20.10.2015 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
23/2016 27.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Stránky