Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
62/2018 09.01.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
61/2018 14.12.2018 Mgr. Zuzana Jarošová Zmluva o spolupráci
60/2018 12.12.2018 PhDr. Matúš Háber Kúpna zmluva
59/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
58/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
57/2018 05.12.2018 JTB 9, s.r.o. Zmluva o dielo
56/2018 08.11.2018 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 14/2018/227
55/2018 08.11.2018 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012018
54/2018 08.11.2018 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 20/2018
53/2018 08.11.2018 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24342018
52/2018 08.11.2018 ZŠ Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č.252232018
49/2018 17.10.2018 Mestská časť Košice - Sever Zmluva o krátkodobom nájme
48/2018 20.09.2018 MIDAM spol. s. r. o., Poľská 7, 04001 Košice Zmluva o dielo
47/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
46/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
45/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
44/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
39/2018 06.09.2018 Marián Gaj Darovacia zmluva
38/2018 06.09.2018 Ing. Štefan Kertés Darovacia zmluva
43/2018 17.08.2018 Ing. Jaroslav Polaček Darovacia zmluva
40/2018 26.07.2018 PEMAS plus spol. s. r. o., Vinárska 1, 951 41 Lužianky Nájomná zmluva
35/2018 07.06.2018 doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. Darovacia zmluva
34/2018 07.06.2018 Mgr. Vladimír Vágási Darovacia zmluva
33/2018 01.06.2018 Ing. Štefán Kertes Darovacia zmluva
32/2018 31.05.2018 Ing. Jozef FILIPKO Darovacia zmluva

Stránky