Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
33/2021 28.09.2021 9 plus s.r.o. Nájomná zmluva
43/2021 24.09.2021 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo
42_2021 15.09.2021 K13 - Košicské kultúrne centrá Nájomná zmluva
41/2021 04.08.2021 Mesto Košice Kúpna zmluva
37/2021 23.06.2021 Mária Kupečková Darovacia zmluva
36/2021 04.06.2021 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo - číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/006
35/2021 28.05.2021 KAPA-PRESS s.r.o. Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2011
32/2021 21.05.2021 Sylva Bubelíni Nájomná zmluva
30/2021 30.04.2021 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
29/2021 30.04.2021 Medison s.r.o, Obchodná 16, Košice, 04011 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONOV PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
27/2021 28.04.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
24/2021 07.04.2021 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
25/2021 31.03.2021 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke č. 25/2021
26/2021 31.03.2021 Hviezdičky Života o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
23/2021 24.03.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Nájomná zmluva
19/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania uzatvorená
20/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
22/2021 19.03.2021 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
14/2021 16.03.2021 Stavebné bytové družstvo I, Košice Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov (SOBD21)
18/2021 26.02.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
17/2021 26.02.2021 SPRAVIS s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov v roku 2021
16/2021 26.02.2021 Správcovské bytové družstvo IV Košice Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
15/2021 26.02.2021 BYFOS, s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
13/2021 17.02.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Nájomná zmluva
10/2021 09.02.2021 ARTON s.r.o. Kúpna zmluva

Stránky