Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
92/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
89/2013 22.11.2013 Špeciálna základná škola, Odborárska 2 199.19€ Zmluva 89/2013
88/2013 22.11.2013 ZŠ Hroncova 23 232.77€ Zmluva o výpožičke č. 02/2013/227
87/2013 22.11.2013 ZŠ Polianska 1 112.64€ Zmluva o výpožičke č. 24332013
86/2013 22.11.2013 Gymnázium Park mládeže Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
85/2013 22.11.2013 ZŠ Tomášikova 31, Košice 89.16€ Zmluva o výpožičke č. 252242013
94/2013 04.12.2013 Mesto Košice 12000.00€ Príkazná zmluva č. 2013002702
95/2013 06.12.2013 Richard Bartoš – R-MEDIA 2391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 95/2013
96/2013 09.12.2013 Vladimír KOVALČIN - LEGO 6996.06€ Zmluva o dielo č. 96/2013
97/2013 09.12.2013 Veterán klub – CASSOVIA RETRO 720.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 97/2013
98/2013 10.12.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 12389.60€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní zriadenia plochy pre voľný výbeh psov v MČ Košice – Sever, parcela č. 2871/1, k. ú. Severné mesto
101/2013 10.12.2013 Inžinierske stavby, a. s. 26890.54€ Zmluva o dielo 101/2013
82/2013 17.12.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva 82_2013
106/2013 31.12.2013 Mesto Košice Zmluva č. 2013002902 o zverení majetku mesta do správy
102/2013 02.01.2014 ZŠ Hroncova 23 100.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 102/2013
103/2013 02.01.2014 ZŠ Polianska 1 100.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 103/2013
104/2013 02.01.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 100.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 104/2013
108/2013 03.02.2014 Marián Hominda – A.V.S. 1193.00€ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2011 zo dňa 1.3.2011 - č. 108/2013.
2/2014 18.02.2014 SR – Ministerstvo vnútra SR Zmluvu o krátkodobom nájme č. 2/2014
1/2014 09.03.2014 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 199.86€ Zmluvu o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia do dočasného užívania č. 1/2014
4/2014 10.03.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 88.31€ Zmluvu o výpožičke č. 4/2014
5/2014 10.03.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice 236.55€ Zmluvu o výpožičke č. 5/2014
6/2014 10.03.2014 ZŠ Polianska 1, Košice 141.51€ Zmluvu o výpožičke č. 6/2014
7/2014 11.03.2014 Gymnázium Park mládeže 5, Košice 398.24€ Zmluvu o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 7/2014
14/2014 11.03.2014 Mesto Košice 57600.00€ Zmluva č. 2014000582 o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb

Stránky