Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
10/2014 21.03.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice 235.55€ Zmluvu o výpožičke č. 10/2014
8/2014 21.03.2014 Orange Slovensko, a. s. 0.00€ Dohoda o prevode telefónneho čísla
11/2014 24.03.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 88.21€ Zmluva č. 11/2014 ZŠ Tomášikova
9/2014 24.03.2014 Mesto Košice Zmluva č. 2014000609 o zverení majetku mesta do správy
12/2014 25.03.2014 ZŠ Polianska 1, Košice 141.51€ Zmluvu o výpožičke č. 12/2014
13/2014 27.03.2014 Gymnázium Park mládeže 5, Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 13/2014
18/2014 25.04.2014 SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme 18/2014
15/2014 06.05.2014 Ing. Matilda Duditšová 1300.00€ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
29/2014 30.05.2014 Veterán klub – CASSOVIA RETRO právna forma: občianske združenie sídlo: Cesta pod Hradovou 20, 040 01 Košice, DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 97/2013
26/2014 30.05.2014 Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo Zmluva o dielo č. 27/13
28/2014 30.05.2014 Kosit a.s. ZMLUVA O DIELO č. 387/2014
26/2014 30.05.2014 Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032014
25/2014 30.05.2014 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352014
24/2014 30.05.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2014/227
23/2014 30.05.2014 ZŠ Tomášiková 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252182014
22/2014 30.05.2014 Špeciálna základná škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 01-04/2014
21/2014 30.05.2014 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Zmluva č. 02/2014
30/2014 13.06.2014 mesto Košice zmluva č. 30/2014
32/2014 17.06.2014 Občianske združenie DOM PÁTRA PIA, Komenského 17, 040 01 Košice 700.00€ Zmluva o poskytnutí dotácie
33/2014 26.06.2014 SPOLUPÚTNIK o.z. 100.00€ Zmluva č.33 / 2014
36/2014 30.06.2014 Benjamín Kostsánszky Nájomná zmluva č. 36/2014
34/2014 08.07.2014 EkoOil - Slovakia s.r.o. Zmluva č. 34/2014
37/2014 16.07.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 37/2014
39/2014 18.07.2014 K13- Košické kultúrne centrá, príspevková org. Zmluva č. 39/2014
40/2014 24.07.2014 Mesto Košice 5312.00€ Zmluva č. 40/2014 o nájme nehnuteľnosti

Stránky