Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
28/1999 10.02.2011 MILK-AGRO s.r.o. 8298.48€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
28/2008 10.02.2011 Súkromná základná umelecká škola Zmluva o prenámje nebytových priestorov
3/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 1964.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
690929 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 225.74€ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Z2711023006601 10.02.2011 Sociálna inplementačná agentúra 61000.46€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku
5/2001 10.02.2011 Miroslav Švec 829.85€ Zmluva o vykonávaní revízie elektrických zariadení
4/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 2455.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S.
25/2008 10.02.2011 GREXOFT s.r.o. 796.65€ Zmluva o zriadení a udržiavaní internetového portálu pre mestskú časť Košice - Sever
29/2008 10.02.2011 Peter Mišík Nájomná zmluva
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
5/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 4418.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
8080083286 10.02.2011 Allianz 41.50€ Flotilova poistna zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
6/2007 10.02.2011 GUING s.r.o. 4813.11€ Zmluva o dielo
24/2008 10.02.2011 Nadácia SPP 39832.70€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku
1010112716 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
5/2007 10.02.2011 IVeS Zmluva o dielo
7710019088 10.02.2011 Allianz 248.05€ Flotilova poistna zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
30/2010 10.02.2011 INTERSYSTEM Zmluva o dielo
46/1998 10.02.2011 NUBIUM 1964.00€ Zmluva o prenájme
53/2000 10.02.2011 Tomáš Krivda 11.95€ Zmluva o nájme pozemku
53935/KE-2000 10.02.2011 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach 156.00€ Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu
411007561 10.02.2011 Allianz 1095.75€ Poistna zmluva - poistenie majetku
12/1992 10.02.2011 Jozef Bodnár Nájomná zmluva
8/2008 10.02.2011 PB Capital a.s. 271.80€ Zmluva o nájme nebytových priestorov

Stránky