Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
december 2022 30.12.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry december 2022
55/2022 29.12.2022 ČaSS spol. s r.o. Zmluva o dielo
16.12.2022-23.12.2022 23.12.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 248-252, 16.12.2022 -23.12.2022
54/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-03-26/001
53/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-12-29/001
12.12-14.12.2022 21.12.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 241 - 247, 12.12.2022 - 14.12.2022
52/2022 20.12.2022 StavStar s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 47/2022
51/2022 12.12.2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o. Kúpna zmluva
1.12.2022 - 9.12.2022 09.12.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 235 -240, 1.12.2022 - 9.12.2022
50/2022 05.12.2022 Hviezdičky života, o. z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
23.11.2022 - 30.11.2022 02.12.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 227 -234, 23.11.2022 - 30.11.2022
49/2022 30.11.2022 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
november 2022 30.11.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2022
14.-16.11.2022 23.11.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 222-226, 14.11-16.11.2022
48/2022 22.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o zduženej dodávke elektriny
47/2022 21.11.2022 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo – Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran
7.11.2022-11.11.2022 16.11.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 211 -221, 7.11.2022 -11.11.2022
46/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
45/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/27 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
44/2022 03.11.2022 Spojená škola Odborárska 2 Dodatok č.1 k zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov
24.10.2022 - 27.10.2022 31.10.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 208-210 od 24.10.2022 - 27.10.2022
október 2022 31.10.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2022
41/2022 28.10.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o sprostredkovaní aktivačných pracovníkov
38/2022 28.10.2022 Spojená škola Odborárska 2 Zmluva o krátkodobom nájme
43/2022 28.10.2022 Základná škola Hroncova 23 Zmluva o výpožičke

Stránky