Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Dohoda o hmotnej núdzi 61/2020 30.11.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Dohoda o hmotnej núdzi 60/2020 30.11.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Faktúry november 2020 november 2020 30.11.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 135 – 138, 20.11.2020 – 27.11.2020 20.11.2020 – 27.11.2020 27.11.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o dielo 59/2020 20.11.2020 Drevoplast, s.r.o.
Objednávky č. 128 – 134, 10.11.2020 – 19.11.2020 10.11.2020 –19.11.2020 19.11.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dohoda o hmotnej núdzi 58/2020 18.11.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 44/2020 57/2020 06.11.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 52/2020 56/2020 05.11.2020 Technická univerzita v Košiciach
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 51/2020 55/2020 05.11.2020 Technická univerzita v Košiciach
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 50/2020 54/2020 05.11.2020 K 13 – Košické kultúrne centrá
Objednávky č. 111 – 127, 26.10.2020 – 04.11.2020 26.10.2020 – 04.11.2020 04.11.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o výpožičke 53/2020 30.10.2020 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zmluva o výpožičke 52/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach
Zmluva o výpožičke 51/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach
Zmluva o výpožičke 50/2020 30.10.2020 K 13 – Košické kultúrne centrá
Zmluva o výpožičke 49/2020 29.10.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice
Zmluva o výpožičke 48/2020 29.10.2020 Spojená škola Odborárska 2, Košice
Zmluva o výpožičke 47/2020 29.10.2020 Základná škola Hroncova 23, Košice
Zmluva o výpožičke 46/2020 29.10.2020 Základná škola Polianska 1, Košice
Zmluva o výpožičke 45/2020 29.10.2020 Gymnázium Park mládeže č. 5
Zmluva o výpožičke 44/2020 29.10.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o.
Faktúry október 2020 október 2020 28.10.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO evid. č. 38/2020 43/2020 08.10.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV
Rámcová dohoda 42/2020 08.10.2020 Gastroservis MM, s.r.o.

Stránky