Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Kolektívna zmluva na rok 2021 12/2021 04.02.2021 Prvá základná odborová organizácia
Zmluva o výpožičke 11/2021 04.02.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5
Objednávky č. 12– 17, 26.01.2021– 04.02.2021 26.01.2021– 04.02.2021 04.02.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry január 2021 január 2021 29.01.2021 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Zmluva o výpožičke 9/2021 29.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá
Zmluva o výpožičke 8/2021 28.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5
Objednávka č. 5-11, 14.01.2021 - 22.01.2021 14.01.2021 - 22.01.2021 22.01.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o výpožičke 7/2021 20.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5
Zmluva o výpožičke 6/2021 18.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá
Zmluva o výpožičke 5/2021 14.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá
Zmluva o výpožičke 4/2021 14.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov 3/2021 12.01.2021 Gastroservis MM, s.r.o.
Zmluva o výpožičke 2/2021 12.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá
Zmluva o výpožičke 1/2021 12.01.2021 Gymnázium, Park mládeže 5
Objednávky č. 1– 4, 04.01.2021– 12.01.2021 04.01.2021– 12.01.2021 12.01.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytnutí služieb 67/2020 12.01.2021 iMprove GROUP, s.r.o.
Faktúry december 2020 december 2020 31.12.2020 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 26/2004 66/2020 31.12.2020 ARTON s.r.o.
Objednávky č. 157 – 159, 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Nájomná zmluva 65/2020 22.12.2020 Milota Čarna - MILOTKA, Bankov 1370/23, 040 01 Košice
Objednávky č. 149 – 156, 18.12.2020 – 22.12.2020 18.12.2020 – 22.12.2020 22.12.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o výpožičke 64/2020 10.12.2020 Slovenská republika- Štatistický úrad SR
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania 63/2020 09.12.2020 Gastroservis MM, s.r.o.
Objednávky č. 139 – 148, 30.11.2020 – 09.12.2020 30.11.2020 – 09.12.2020 09.12.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o predaji motorového vozidla 62/2020 04.12.2020 Araver a.s.

Stránky