Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Zmluva o dielo 7/2022 03.03.2022 STRABAG s.r.o.
Objednávky č.17-23, od 21.2. - 3.3.2022 21.2 - 3.3.2022 03.03.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry február 2022 február 2022 28.02.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Zmluva o dielo 6/2022 25.02.2022 StavStar s.r.o.
Objednávky č. 13 - 16, 09.02.2022 - 18.02.2022 09.02.2022 - 18.02.2022 18.02.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č.10 - 12, 28.01.- 07.02.2022 28.01.- 07.02.2022 07.02.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry január 2022 Január 2022 31.01.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 52/2021 2/2022 27.01.2022 StavStar s.r.o.
Objednávky č.6-9, 18.01-27.01.2022 18.01-27.01.2022 27.01.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o dielo 1/2022 24.01.2022 ČaSS, spol. s r.o.
Objednávky č.1 - 5, 05.01.-14.01.2022 04.01.-14.01.2022 14.01.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 219 - 226, 27.12.2021 27.12.2021 05.01.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dodatok č. 1 k zmluve 67/2020 58/2021 31.12.2021 Improve GROUP s.r.o.
Faktúry december 2021 December 2021 31.12.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Nájomná zmluva 54/2021 31.12.2021 PB Capital Slovakia s.r.o.
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 4419012526 57/2021 30.12.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 53/2021 29.12.2021 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364
Dodatok č. 2 56/2021 27.12.2021 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto
Objednávky č. 215-218 od 15.12.2021 - 23.12.2021 15.12.2021 - 23.12.2021 23.12.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia 55/2021 22.12.2021 Východoslovenská distribučná a.s.
Objednávky č. 206-214 od 06.12.2021 - 15.12.2021 06.12.2021 - 15.12.2021 15.12.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Nájomná zmluva 51/2021 13.12.2021 Marián Rentka a Michaela Orlovská
Objednávky č. 195 - 205 od 23.11.2021 do 02.12.2021 23.11.2021 do 02.12.2021 03.12.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry november 2021 November 2021 30.11.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 50/2021 30.11.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Stránky