Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
júl 2017 31.07.2017 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2017
048/2011 11.03.2011 iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice objednávka 48
14.01.2020 - 22.01.2020 23.01.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 4-10, 14.01.2020 - 22.01.2020
20.2. - 29.2.2014 05.03.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 20.2. - 29.2.2014
2/2017 25.01.2017 iMprove Group, s.r.o. ZMLUVA o poskytovaní služieb č. 2015006
30.07.2019 - 08.08.2019 08.08.2019 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 94-102, 30.07.2019 - 08.08.2019
65/2013 02.09.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 65/2013
39/2022 27.10.2022 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o krátkodobom nájme
4/2016 29.04.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 4/2016
13/2019 07.03.2019 Arcidiecézna charita Košice DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI č. 1 / 2018
57/2021 30.12.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 4419012526
25.09.2015-04.10.2015 06.10.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 76 -78 25.09.2015-04.10.2015
25/2018 23.05.2018 Anton Švajlen Darovacia zmluva
7/2012 12.03.2012 Prenajímateľ Mestská časť Košice - Sever, nájomca: Benjamín Kostsánszky Dodatok číslo 5/2012 k Zmluve č. 40/2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002
26.01.2021– 04.02.2021 04.02.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 12– 17, 26.01.2021– 04.02.2021
70/2014 10.12.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- Okresný úrad Košice Zmluva č. 70/2014
71/2017 22.09.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
34/2020 09.07.2020 KOSIT a.s. Darovacia zmluva
11.3.2017-20.3.2017 20.03.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 18-20, 11.3.2017-20.3.2017
85/2019 15.10.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 4419012526
49/2022 30.11.2022 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
34/2016 17.06.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda 113/§ 52a/2016/NP PZ VAOTP
30/2019 29.03.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
25.1. - 03.02.2013 03.02.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 25.1. - 03.02.2013
9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2022

Stránky