Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
36/2018 19.06.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
64/2019 21.06.2019 Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
2011007 27.01.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 847.80€ FA2011007
5222204 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. 0.50€ Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5729823
2115209734 19.10.2011 VVS a.s. Košice 1725.76€ Faktúra 2115209734
2/2013 07.01.2013 Attila Boldi 56.00€ Zmluva nájme nebytových priestorov č. 2/2013
29. 1. -7. 2. 2014 07.02.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 29. 1. -7. 2. 2014
1/2015 14.01.2015 KOSIT a.s. Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo
49/2020 29.10.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
12/2016 03.03.2016 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Zmluva č. 01/2016
58/2021 31.12.2021 Improve GROUP s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve 67/2020
29/2017 27.04.2017 Občianske združenie Maják nádeje Dohoda o vzájomnej spolupráci
13.3.2018-22.3.2018 22.03.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 27-33, 13.03.2018-22.03.2018
43/2019 25.04.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č.1 k poistnej zmluve
14-4396-6630-5382-6173 10.02.2011 SK-NIC a.s. Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy
06/21010 20.01.2011 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní auditórských služieb
099/2011 23.06.2011 Film Europe s.r.o. Bratislava 420.00€ objednávka 99
46/2012 04.07.2012 KOSIT a.s. 34.50€ DAROVACIA ZMLUVA - Kosit
1.9. - 30.9.2013 02.10.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.9. - 30.9.2013
10/2014 30.10.2014 zoznam faktúr uhradených v 10/2014 faktúry 10/2014
17.04.2020-24.04.2020 24.04.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 44-48, 17.04.2020-24.04.2020
62/2015 07.12.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
august 2021 31.08.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2021
68/2016 18.01.2017 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorských práv k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva
1.12.2022 - 9.12.2022 09.12.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 235 -240, 1.12.2022 - 9.12.2022

Stránky