Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Objednávky č. 95-99, 9.5.2022 - 18.5.2022 9.5.2022 - 18.5.2022 18.05.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Darovacia zmluva – defibrilátor 24/2022 13.05.2022 Ing. Peter Luczy
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2022 20/2022 13.05.2022 STRABAG s.r.o.
Zmluva o združenej dodávke elektriny 23/2022 11.05.2022 VSE a.s.
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a TUV 22/2022 11.05.2022 TEHO s.r.o.
Objednávky č. 89 - 94 od 26.04.2022 - 03.05.2022 26.04.2022 - 03.05.2022 06.05.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2022 21/2022 05.05.2022 Východoslovenská distribučná, a.s.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 19/2022 03.05.2022 Prvá základná odborová organizácia
Faktúry apríl 2022 apríl 2022 29.04.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia Severská jazda zručnosti 17/2022 22.04.2022 K 13- Košické kultúrne centrá
Objednávky č.83-88, od 14.04.2022 do 22.4.2022 14.04.2022 do 22.4.2022 22.04.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č.69-82, od 7. do 13.4.2022 7. 4- 13.4.2022 14.04.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dodatok č. 4 k zmluve 4419012526 14/2022 13.04.2022 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
Objednávky č.48-68 od 28.3. do 6.4.2022 28.3-6.4.2022 06.04.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytnutí dotácie 10/2022 31.03.2022 Správa mestskej zelene v Košiciach
Faktúry marec 2022 marec 2022 31.03.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 31 - 47, 16.03.2022- 21.03.2022 16.03.2022- 21.03.2022 25.03.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 3/2022 24.03.2022 Mesto Košice
Zmluva o spolupráci 5/2022 23.03.2022 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Zmluva o dielo 11/2022 23.03.2022 STRABAG s.r.o.
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 13/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 12/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie 8/2022 15.03.2022 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z.
OBJEDNÁVKY č. 24 - 30 od 4.3. do 11.3.2022 4.3. do 11.3.2022 14.03.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Kolektívna zmluva na rok 2022 9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia

Stránky