Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
30.6. - 9.7.2014 09.07.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objedávky 30.6. - 9.7.2014
39/2017 15.05.2017 Ing. Ladislav Kuczik Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
104/2019 13.12.2019 Základná škola, Tomášikova 31, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
1.12. - 31.12.2013 03.01.2014 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.12. - 31.12.2013
46/2016 14.09.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda číslo 151/§ 52a/2016/ŠR zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
01/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok č. 1 o aktivácii služby Voľné firemné hovory k Zmluve o pripojení č. ID392DSP04
47/2019 17.05.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352019
48/2019 17.05.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 04/2019/227
03. 04. - 12. 04. 2013 12.04.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 03. 04. - 12. 04. 2013
máj 2022 31.05.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry máj 2022
1/2016 15.01.2016 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
53/2018 08.11.2018 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24342018
24.06.2021- 25.06.2021 02.07.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 106 -110, od 24.06.2021 - 25.06.2021
12.05.2015-21.05.2015 21.05.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 12.05.2015-21.05.2015
1/2018 26.01.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
44/2011 08.11.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský Hromadná licenčná zmluva
57/2020 06.11.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 44/2020
26/2017 01.06.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000896
A5447095 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
8/2020 30.01.2020 Hviezdičky Života o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
04.11. - 13.11.2013 13.11.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 04.11. - 13.11.2013
58/2016 03.11.2016 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2016001916
032/2011 04.04.2011 Profesia.sk Objednávka 32
62/2019 19.06.2019 Súkromná materská škola Vilôčka, s.r.o. Vencová 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
1.7. - 31.7.2013 05.08.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.7. - 31.7.2013

Stránky