Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
56/2021 27.12.2021 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Dodatok č. 2
09/2015 30.09.2015 Zoznam faktúr uhradených v 09/2015 Zoznam faktúr uhradených v 09/2015
18/2018 22.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o krátkodobom nájme
06/2012 08.03.2012 VERBENA KOŠICE, s. r. o., so sídlom Bočná 10, 040 01 Košice, Zmluva o poskytovaní služieb č. 06/2012
17/2021 26.02.2021 SPRAVIS s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov v roku 2021
18.11.-27.11.2014 28.11.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 18.11.-27.11.2014
69/2017 12.09.2017 Peter Blišťan Darovacia zmluva
092/2011 16.06.2011 Pandy - REMPEX, Kráľovský Chlmec objednávka 92
32/2020 02.07.2020 Mgr. Marcel Gibóda Dohoda o urovnaní
19/2014 02.05.2014 Tomáš Szabadoš - TOSZA Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012
02.03.2017-.10.03.2017 10.03.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 17, 02.03.2017-.10.03.2017
82/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
14.-16.11.2022 23.11.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 222-226, 14.11-16.11.2022
33/2016 01.06.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o podmienkach vykonávania absolventskej praxe
15032011 15.03.2011 ELD, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
21/2019 27.03.2019 Občianska iniciatíva Poď na dvor Zmluva o spolupráci pri usporiadaní kultúrneho podujatia v KSC
66/2012 31.12.2012 Mesto Košice Dodatok c 3 k Zmluve c 2262005 o zvereni nehnutelneho majetku mesta do spravy zo dna 20042005
február 2022 28.02.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2022
25.10.2015-03.11.2015 05.11.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 85-88 25.10.2015-03.11.2015
001/2011 03.01.2011 SoftComProg objednávka 1
08.06.2018-15.06.2018 15.06.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 75-79, 08.06.2018-15.06.2018
23.4.-2.5.2012 02.05.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 23.4.-2.5.2012
26/2021 31.03.2021 Hviezdičky Života o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
2/2015 16.01.2015 TEHO Košice s.r.o. Zmluva č. 2/2015
78/2017 31.10.2017 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke

Stránky