Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
05.10.2017-13.10.2017 13.10.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 82 - 92 05.10.-13.10.2017
03.12.2018 - 12.12.2018 10.12.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 145-150, 03.12.2018 - 10.12.2018
10.09.2019 - 16.09.2019 16.09.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 115-121, 10.09.2019 - 16.09.2019
2121182204 10.02.2011 Komunálna poisťovňa a.s. 199.16€ Poistná zmluva
38011048 08.03.2011 Marco Car s.r.o. 121.38€ FA38011048
1102300203 20.04.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 852.91€ Faktúra 1102300203
5/2012 30.03.2012 Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.30-000050840PO2012
38/2013 31.05.2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 9180.00€ Z M L U V A o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 číslo: MK-212/2013/3.2
25/2014 30.05.2014 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352014
34/2020 09.07.2020 KOSIT a.s. Darovacia zmluva
13.07.2015- 22.07.2015 22.07.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 48 - 57, 13.07.2015- 22.07.2015
26.7.2021- 3.8.2021 03.08.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 137-141 od 26.7.2021- 3.8.2021
6/2016 30.06.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 6/2016
49/2022 30.11.2022 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
51/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001342
júl 2018 31.07.2018 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2018
júl 2019 31.07.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2019

Stránky