Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
55/2018 08.11.2018 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012018
57/2020 06.11.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 44/2020
84/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
28.01.- 07.02.2022 07.02.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.10 - 12, 28.01.- 07.02.2022
90869807 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 288.52€ Havarijne poistenie
112100190 11.03.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.88€ FA112100190
11000037 20.04.2011 SoftComProg 528.00€ Faktura 11000037
9/2012 07.03.2012 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 265.49€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 012012
25/2013 15.04.2013 Mesto Košice 2760.00€ Zmluva o užívaní a úhrade prevádzkových nákladov za užívanie nebytových priestorov
1.4. - 30.4.2014 02.05.2014 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.4. - 30.4.2014
21/2015 29.05.2015 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
27/2016 31.05.2016 Mestská časť Košice - Sever Kúpna zmluva č. 2016000875
28/2017 01.06.2017 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice Dodatok č.1 k Zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
36/2018 19.06.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
15.07.2020-24.07.2020 24.07.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 76, 15.07.2020-24.07.2020
64/2019 21.06.2019 Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
07.10.2021 - 14.10.2021 15.10.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 163 - 169 od 07.10.2021 - 14.10.2021
december 2022 30.12.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry december 2022
2011007 27.01.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 847.80€ FA2011007
5222204 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. 0.50€ Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5729823
2115209734 19.10.2011 VVS a.s. Košice 1725.76€ Faktúra 2115209734
2/2013 07.01.2013 Attila Boldi 56.00€ Zmluva nájme nebytových priestorov č. 2/2013
29. 1. -7. 2. 2014 07.02.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 29. 1. -7. 2. 2014
1/2015 14.01.2015 KOSIT a.s. Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo
12/2016 03.03.2016 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Zmluva č. 01/2016

Stránky