Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
30.03.2017-08.04.2017 07.04.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 21-24, 30.03.2017-08.04.2017
8/2018 06.03.2018 Arcidiecézna charita Košice Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
35/2019 09.04.2019 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
00690929/KE522 10.02.2011 Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA Zamestnávateľská zmluva
30/2020 24.06.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
023/2011 21.03.2011 SLÁVIK objednávka 23
24.06.2021- 25.06.2021 02.07.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 106 -110, od 24.06.2021 - 25.06.2021
069/2011 12.05.2011 REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec objednávka 69
7.11.2022-11.11.2022 16.11.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 211 -221, 7.11.2022 -11.11.2022
Objednávky 1. -9. október 2012 09.10.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 1. -9. október 2012
76/2013 08.11.2013 Základná škola Hroncová 23 232.77€ Zmluva o výpožičke č. 01/2013/227
52/2014 14.10.2014 Mesto Košice Zmluva
61/2015 27.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach 4999.98€ Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ Košice - Sever
64/2016 21.12.2016 Divadlo MOMOLAND o.z. Zmluva o výpožičke
86/2017 29.11.2017 MV Building s.r.o.Štítova 1, 04001 Košice Darovacia zmluva
6/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
101/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo„OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. ČÁRSKEHO“
17/2006 10.02.2011 SAIRO s.r.o. 1848.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2020 30.01.2020 Hviezdičky Života o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
5115138724 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 54.80€ ORANGE 5115138724
19/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania uzatvorená
2114986600 05.08.2011 VVS a.s. Košice 3105.59€ Faktúra 2114986600
29/2022 27.07.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
32/2012 01.06.2012 Stannah s.r.o., Lieňová 46/24, Mojšová lúčka, 010 01 Žilina 65.00€ Zmluva na servis stolickového výťahu
62/2013 07.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 62/2013

Stránky