Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť vzostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
9/2021 29.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
9/2020 10.02.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 20/41/010/16
9/2019 14.02.2019 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1-9/2019-CPKE-ON
9/2018 07.03.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
9/2017 07.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
9/2016 30.09.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 9/2016
9/2016 01.03.2016 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
9/2014 24.03.2014 Mesto Košice Zmluva č. 2014000609 o zverení majetku mesta do správy
9/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 18.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5447095
9/2012 07.03.2012 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 265.49€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 012012
9.5.2022 - 18.5.2022 18.05.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 95-99, 9.5.2022 - 18.5.2022
9.2.2016-18.2.2016 19.02.2016 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme Objednávky č. 11-13, 9.2.2016-18.2.2016
9.11.2017 - 15.11.2017 15.11.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 107 - 109 9.11.- 15.11.2017
9.1. - 18.1.2014 18.01.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 9.1. - 18.1.2014
89/2023 20.07.2023 STRABAG s.r.o. 17317282 6243.96€ Oprava odvodnenia komunikácie na Szakkayho ulici
89/2019 05.11.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419012526
89/2017 30.11.2017 KSC group s.r.o., Jenisejská 14, 04012 Košice Darovacia zmluva
89/2013 22.11.2013 Špeciálna základná škola, Odborárska 2 199.19€ Zmluva 89/2013
88/2023 19.07.2023 EMPORO, s.r.o 44562195 1935.36€ Parková lavica pozinkovaná kovová s operadlom 4ks
88/2019 29.10.2019 VÚB BANKA, a.s. Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N10527-01/19
88/2017 29.11.2017 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345S/2017
88/2013 22.11.2013 ZŠ Hroncova 23 232.77€ Zmluva o výpožičke č. 02/2013/227
8791745399 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 17.36€ Orange 8791745399
8791745399 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 17.36€ Orange 8791745399
8791745398 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 41.36€ orange 8791745398

Stránky