Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
1.1.2016 - 9.1.2016 12.01.2016 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 1-2, 1.1.2016 - 9.1.2016
20.2. - 1.3.2017 01.03.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 16 20.2.-.1.3.2017
03.01.2018-12.01.2018 12.01.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 1 - 4, 03.01.2018-12.01.2018
6/2020 10.01.2020 iMprove GROUP, s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní služieb – iMprove GROUP s.r.o.
23/2019 27.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2019/227
22/2021 19.03.2021 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
28/2022 15.07.2022 Active life, n.o. Zmluva o poskytnutí dotácie
júl 2023 31.07.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2023
5100000345C 10.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
01/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok č. 1 o aktivácii služby Voľné firemné hovory k Zmluve o pripojení č. ID392DSP04
070/2011 05.05.2011 MIDAM s.r.o. Košice objednávka 70
1.7. - 31.7.2012 01.08.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.7. - 31.7.2012
38/2012 30.07.2012 Realita s.r.o. 670.00€ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 37/2012 zo dňa 18.6.2012
14/2013 21.02.2013 VERBENA KOŠICE s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb - lekáreň Verbena 14/2013
48/2014 19.08.2014 Občianske združenie Domov v rodine 200.00€ Zmluva
51/2015 29.10.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 349/§52a/2015/ŠR
58/2016 03.11.2016 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2016001916
16.10.2017-25.10.2017 25.10.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 93 - 98 16.10.-25.10.2017
11.12.-20.12.2018 20.12.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 151 - 158, 11.12 - 20.12.2018
3/2021 12.01.2021 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
90/2019 07.11.2019 Vojtech Karaba - Minerva Zmluva o vysporiadaní a úhrade nákladov za dodávku elektrickej energie
marec 2022 31.03.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2022
120 10.02.2011 M.Cup s.r.o. 39833.00€ Zmluva o dielo
201014 08.03.2011 Exekútorský úrad, jUDr. Husťák 40.55€ faktúra za uxekúciu 2011014
A5447095 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení

Stránky