Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
053/2011 18.04.2011 Richad Bartoš - R-media, Humenská 31, Košice objednávka 53
16.03.2022- 21.03.2022 25.03.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 31 - 47, 16.03.2022- 21.03.2022
36/2012 15.06.2012 Mesto Košice 44800.00€ Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie Zariadenia opatrovateľskej služby
21/2013 02.03.2013 Mesto Košice 2815.36€ Zmluva č. 2013000465 o zverení majetku mesta do správy 21/2013
21.7.2014- 30.7.2014 31.07.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 21.7.2014 - 30.7.2014
44/2015 08.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
53/2016 18.10.2016 TEHO Košice Príloha č.1 k Zmluve č.1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
72/2017 09.10.2017 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme
02.11.2018 - 09.11.2018 09.11.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 132-138, 02.11.2018 - 09.11.2018
október 2019 31.10.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2019
71/2001 10.02.2011 Jozef Doboš - DOBCAR 1660.00€ Zmluva o prenájme
8045230266 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230266
41/2020 22.09.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO evid. č. 38/2020
6725098748 20.04.2011 Slovak Telekom a.s. 361.03€ Faktura 6725098748
50/2021 30.11.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
16/2012 21.03.2012 MČ Košice - Sever (prenajímateľ) a DM INVEST s.r.o. (nájomca) 310.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2012
február 2023 28.02.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2023
1.5. - 31.5.2013 31.05.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.5. - 31.5.2013
28/2014 30.05.2014 Kosit a.s. ZMLUVA O DIELO č. 387/2014
26.06.2015- 03.07.2015 03.07.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 45-47, 26.06.2015- 03.07.2015
35/2016 28.06.2016 SPORTCOM spol. s r. o. DODATOK č. 1 K ZMLUVE O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY č. 42/2014 zo dňa 23.7.2014
49/2017 04.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001285
4.7.2018-13.7.2018 13.07.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 84 - 90, 4.7.2018 - 13.7.2018
70/2019 11.07.2019 Mestská časť Košice - Západ Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
1170000559 26.01.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 16.65€ FA1170000559

Stránky